• 23 ก.ค. 2021
  • 145

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ( เขื่องใน 5)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวนพวรรณ  ชุมพล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ( เขื่องใน 5) โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในเครือข่ายสถานศึกษาที่  12 ( เขื่องใน 5) ทั้ง 8 โรงเรียน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1