• 23 ก.ค. 2021
  • 198

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  นายสุพงษ์  โอวาท รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 ( ม่วงสามสิบ 5)  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นางฉวีวรรณ  วะรงค์  ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20  (ม่วงสามสิบ 5)  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในเครือข่ายทั้ง 11 โรงเรียน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1