• 27 ก.ค. 2021
  • 175

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 ( เขื่องใน 3 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางชาลินี  ศรีสันต์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่  10 ( เขื่องใน 3 )  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาที่  10 ( เขื่องใน 3 )    ทั้ง 9 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1