• 27 ก.ค. 2021
  • 178

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ( เขื่องใน 2 )

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9  ( เขื่องใน 2 )  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  9 ( เขื่องใน 2 )  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1