• 27 ก.ค. 2021
  • 190

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ( เขื่องใน 4 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ( เขื่องใน 4 )  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  11 ( เขื่องใน 4 )  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1