• 27 ก.ค. 2021
  • 239

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 ( เมือง7 )

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 ( เมือง7 )  โดยใช้การประชุมทางไกล

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นางจินตนา  ดอกพุฒ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  7 ( เมือง7 ) 

พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายจำนวน 8 โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1