• 29 ก.ค. 2021
  • 200

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8 )

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8  ) โดยใช้การประชุม

ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ร่วมกับ นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่  8 และ 15

( เขื่องใน 1 และ 8  ) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการทั้งสองเครือข่ายโดยพร้อมเพรียงกัน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1