• 8 ก.ย. 2021
  • 166

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

       วันที่ 7 กันยายน 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.อุบลราชธานี เขต 1

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) โดยระบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564

รุ่นที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป คณะวิทยากร โดย

ศน.ชุติปภา วรเดชนันทสกุล และคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษา เมือง 1- 7 และ ม่วงสามสิบ 1-2

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1