ดาวน์โหลด
  • 30 เม.ย. 2019, 15:41:12
  • 8,038

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

รายละเอียดคลิกที่นี่ค่ะ