• 26 ต.ค. 2021
  • 106

การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

           วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1   เป็นประธาน การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนและจัดทำแผนการนิเทศ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีนายปรีชา  ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1