• 19 พ.ย. 2021
  • 267

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2)

        นางสาวอัญชลี ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนในการ  เปิดเรียน    รูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 และโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2) จำนวน 11 โรงเรียน   โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในเครือข่าย ร่วมรับการนิเทศติดตามในครั้งนี้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ในระหว่างวันที่ 8 – 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1