• 20 พ.ย. 2021
  • 126

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  นางจินตนา ดอกพุฒ  นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์  นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ และนางชุติปภา วรเดชนันทสกุล  ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1