• 22 พ.ย. 2021
  • 67

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6)

      นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนใน

ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 และโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6)  โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร

ในเครือข่าย ร่วมรับการนิเทศติดตามในครั้งนี้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ในระหว่างวันที่ 4 – 19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1