• 22 พ.ย. 2021
  • 62

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (เมือง 4)

         นางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (เมือง 4) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอุดม  ร่วมรักษ์ ประธานเครือข่าย

และนายสุชาติ  ธารารมย์ เลขานุการเครือข่ายได้นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 โดยมีประเด็นในการนิเทศ ได้แก่ การบริหารจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  และโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (เมือง 4) ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1