• 22 พ.ย. 2021
  • 317

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน6)

     นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย ศน.วัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นายวินิจ  ชนะเคราะห์

ประธานเครือข่าย และนางเครือวัลย์  ตลอดพงษ์ เลขานุการเครือข่าย ได้นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ในการเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

โดยมีประเด็นในการนิเทศ ได้แก่ การบริหารจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

และโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน6) ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1