• 24 พ.ย. 2021
  • 99

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี โดยมี นายภัทธศาสน์  มาสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวันชัย บุญทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางวิจิตรา  สุขสาย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี       : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1