• 24 พ.ย. 2021
  • 71

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี โดยมี นายภัทธศาสน์  มาสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวันชัย บุญทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางวิจิตรา สุขสาย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1