• 26 พ.ย. 2021
  • 256

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุม eMENSCR

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย การนำเข้าข้อมูลโครงการและการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี    : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1