• 7 พ.ค. 2019
  • 1,249

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 ราย ดังนี้

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 ราย  : ร.ร.บ้านเหล่าเสืโก้ก และ ร.ร.บ้านกุดกะเสียน

กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 ราย  : ร.ร.ปทุมวิทยากร

กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 ราย  : ร.ร.บ้านแสงน้อย, ร.ร.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) และ ร.ร.บ้านน้ำอ้อมผักระย่า

กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ราย  : ร.ร.บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) และ ร.ร.บ้านโนนรังใหญ่

กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย  : ร.ร.บ้านกุดกั่ว

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1