• 10 ม.ค. 2022
  • 144

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ พร้อมมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายสุพงษ์ โอวาท รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายในดำเนินการจัดทำข้อมูลแนวทางการรองรับนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี   : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    อุณารัตน์  ลาผ่าน/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1