• 13 ม.ค. 2022
  • 83

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนเป็นรายโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือก จำนวนนักเรียนต่อห้อง และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1     : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    อุณารัตน์  ลาผ่าน/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1