• 14 ม.ค. 2022
  • 124

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย) และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1