ภารกิจผู้บริหาร
  • 8 พ.ค. 2019, 11:50:51
  • 662

สพป.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ 109 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ได้ลงนามถวายพระพร และร่วมรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.