• 21 ม.ค. 2022
  • 721

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พัฒนาบุคลากรนำเข้าข้อมูล eMENSCR

นายวัลลพ  สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี    : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    อุณารัตน์  ลาผ่าน/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8