• 21 ม.ค. 2022
  • 359

ประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะ ผู้นำเข้าโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8