• 28 ม.ค. 2022
  • 383

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

   วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 และคณะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล และนายปัญญา ตรีโรจน์พจน์กุล นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนได้รายงานการเตรียมความพร้อมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คณะนิเทศได้ร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะการฝึกซ้อมการจัดกิจกรรม/การนำเสนอของครูและนักเรียน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8