• 29 เม.ย. 2022
  • 157

การขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 นางวัชรากร  บุดดาห์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำทางวิชาการ

โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 29 เมษายน 2565)  โดยได้รับเกียรติจาก

ท่านดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบนโยบาย

การขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ตลอดจนให้กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8