• 12 พ.ค. 2022
  • 64

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

นายปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังนโยบายและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว    อุณารัตน์  ลาผ่าน/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8