• 25 พ.ค. 2019
  • 2,597

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขานรับนโยบาย สพฐ. ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก

   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ดูแลสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนเดิม ทั้ง 9 โรงเรียน เป็นการขานรับนโยบาย สพฐ. ที่มีมติให้เดินหน้ายุบ ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และที่สำคัญคือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ที่จะได้เรียนต่อในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า

     ทั้งนี้ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู ไปรับฟังความคิดเห็น จัดดทำประชามติ และแบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน 100% หากไม่มีข้อขัดแย้งใด จะได้นำเสนอ กศจ.ต่อไป โดยให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารของทางราชการ โดยเฉพาะการเก็บรักษาทะเบียนนักเรียน โดยมี นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1