กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 30 พ.ค. 2019, 9:29:41
  • 2,820

แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน พ.ศ.2562

แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน พ.ศ.2562

คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ

คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ