• 1 มิ.ย. 2019
  • 2,568

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ชี้แจงการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2562

    นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั้ง 240 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เรียบร้อย และทันเวลาที่ สพฐ.กำหนด โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1