กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 14 มิ.ย. 2019, 15:51:37
  • 770

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ