กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 14 มิ.ย. 2019, 15:58:02
  • 809

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ