• 20 มิ.ย. 2019
  • 1,168

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี (เครือข่าย 2 และ 3) ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 6 เพื่อมอบนโยบาย รวมทั้งข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติใน 3 ข้อ คือ 1.การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2.การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน (ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร) และ 3.ครู นักเรียนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ต่อคนต่อปี เพื่อการช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมฝากให้ครูพึงระลึกเสมอว่า "ครูมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" โดยมี นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยนิติสัญจร (นิตินิเทศ) นายอวยชัย สุทธัง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 นายอรุณ  พาชอบ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 ผู้บริหารในเครือข่าย ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ร่วมรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1