• 20 มิ.ย. 2019
  • 1,488

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

           ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13,14 และ 15) ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 7 เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิดทิศทางการจัดการศึกษา รวมทั้งข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติใน 3 ข้อ คือ 1. การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2. การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน (ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร) และ 3. ครู นักเรียนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ต่อคนต่อปี พร้อมฝากให้ครูพึงระลึกเสมอว่า "ครูมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ"  จากนั้น ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ร่วมกับ นายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยสัญจร (นิตินิเทศ) นายวินิจ ชนะเคราะห์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 นางสุพรรณี สุภาพรม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 นายอุดมชัย บุญเอื้อ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ผู้บริหารในเครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1