โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:01:35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

18 มี.ค. 2019, 13:54:29 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาววราพร ดาราศาสตร์ 128

.

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์พร้อมและเข้มแข็งในการประชุม


ข่าวสารล่าสุด