กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • 18 มี.ค. 2019, 13:54:29
  • 371

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

.

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์พร้อมและเข้มแข็งในการประชุม