• 22 มิ.ย. 2019
  • 1,285

การอบรมครูแกนนำ Green School Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ผู้แทน สพฐ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในนามเขตเจ้าภาพในการจัดการอบรมครูแกนนำ (ระดับมัธยมศึกษา) กิจกรรม Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการพัฒนาทั้งระบบ มีกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี ที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และของโลกต่อไป โดยมี นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการ และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับและจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1