ภารกิจผู้บริหาร
  • 24 มิ.ย. 2019, 12:07:20
  • 419

ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์การนำเสนอแผนการขับเคลื่อน BEST PRACTICE UBON 1 : 2023 MODEL

           วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกันนำเสนอแผนการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (BEST PRACTICE UBON 1 : 2023 MODEL) โดยมี นายระลึก ธานี อดีต ผอ.ปจ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ให้เกียรติวิพากษ์การนำเสนอในครั้งนี้ เพื่อจะได้นำรูปแบบมาเป็นเครื่องมือชี้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสำเร็จได้ และใช้เป็นแผนที่นำทางในการพัฒนาทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทุกสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้หลักคิด "เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ" ในระยะเวลาที่คาดหมายในปี 2023 ให้ได้.