• 29 มิ.ย. 2019
  • 1,048

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่ายเมือง 6

      นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 13 ก่อนมอบนโยบายได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล 500 ตัว เพื่อโครงการอาหารกลางวัน และร่วมปลูกต้นไม้กับ นายวีระ  วีระชาติ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ผู้บริหารในเครือข่าย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยสัญจร (นิตินิเทศ) ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และหน้าอาคารเรียน

     จากนั้นได้มอบนโยบาย และข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติ 3 ข้อ สำหรับครู คือ 1.การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2.การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน  และ 3.ครู นักเรียนปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ต่อคนต่อปี เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ อ.เมืองอุบลราชธานี.

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1