กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 8 ก.ค. 2019, 13:19:44
  • 232

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์(Pensions Ellectronic Filing)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์(Pensions Ellectronic Filing) ให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชธานี ในวันที่ 8 กรกฎาคม2562 โดยนายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 ประธานเปิดโครงการ