• 12 ก.ค. 2019
  • 5,366

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
นโยบาย สพฐ. 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์)  ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

แผนปฏิบัติการ 2559   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
แผนปฏิบัติการ 2560   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
แผนปฏิบัติการ 2561   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
แผนปฏิบัติการ 2562   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1