กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 19 ก.ค. 2019, 11:36:47
  • 693

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ