• 22 ก.ค. 2019
  • 848

เครือข่ายเหล่าเสือโก้ก 2 ขับเคลื่อน UBON 1 : 2023 MODEL

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนรูปแบบพัฒนาคุณภาพ Best Practice UBON 1 : 2023 MODEL โดย นายนิวัติชัย สร้อยนาค ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเหล่าเสือโก้ก 2 พร้อมผุ้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วมกันจัดการอบรมขึ้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย จำนวน 89 คน มี นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา ผอ.ร.ร.บ้านคำไฮน้อย เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวดำเนินการตามกลยุทธ์และจุดเน้นตามรูปแบบพัฒนาคุณภาพ Best Practice UBON 1 : 2023 MODEL และสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางในการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ต่อไป เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อ.เมืองอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1