กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • 1 ส.ค. 2019, 15:06:58
  • 351

ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ

ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ

คลิกที่นี่