กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 3 ส.ค. 2019, 17:39:05
  • 814

ประชุมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยนายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื่นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 5 -6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ และได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดงานชุมนุมครั้งนี้ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานชุมนุม ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี