กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 15 ส.ค. 2019, 16:31:38
  • 463

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม2562

คลิกเอกสารที่นี่คะ