กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • 25 ส.ค. 2019, 16:21:27
  • 714

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(หลักสูตรทบทวน) การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(หลักสูตรทบทวน) ตามโครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 นายสุริยะ  พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(หลักสูตรทบทวน) ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยนายเฉลิมพล  เกตุมาตย์ ผอ.รร.อุบลวิทยาคม กล่าวรายงาน พร้อมกับนำชมห้องลูกเสือซึ่งโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ