• 18 มี.ค. 2019
  • 2,223

การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) โรงเรียนขยายโอกาส และสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 160 คน มุ่งเน้นให้ลูกเสือได้ตระหนักและ
เรียนรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากค่ายพระยอดเมืองขวาง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมระหว่างวันที่ 6–8 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน2 คืน
ณ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระยอด
เมืองขวาง จังหวัดอุบลราชธานี.

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1