กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • 13 ก.ย. 2019, 13:12:17
  • 592

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562

คลิกเอกสารที่นี่นะคะ