โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:07:59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ. 2563

19 มี.ค. 2019, 14:21:15 กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 70

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดย นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อบ.1 ให้่เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562


นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
unarat913@gmail.com
ข่าวสารล่าสุด